Solar24 logomoje slnko, môj život!
Info-linka: 0948 800 600
Solar24 produkty solar technika solar intalacia solar certifikat solar keymark Kontakt Solar24

Inštalácia

Ako a kde

Namontuj si
sámSústavy

TÚV

Podpora kúrenia

Príklady napojenia

Príklady napojenia
Uvedené príklady použitia predstavujú malý výber možných prípadov použitia. Ďalšie príklady systémov nájdete v doplňujúcom návode Delta Sol® „Príklady použitia“.

www.resol.de
Solar, Kolektory, Obr.1. Štandardný solárny systém s 1 zásobníkom. Solar, Kolektory, Obr.2. Štandardný solárny systém  s 2 zásobníkmi a ventilovou logikou.
Obr.1. Štandardný solárny systém s 1 zásobníkom.

Obr.2. Štandardný solárny systém s 2 zásobníkmi a ventilovou logikou.
 Solar, Kolektory, Obr.3. Štandardný solárny systém s 1 zásobníkom s dohrievaním cez kotol. Solar, Kolektory, Obr.4. Štandardný solárny systém s 1 zásobníkom s dohrievaním cez kotol na pevné palivo alebo krb a aktiváciou cirkulačného čerpadla.
Obr.3. Štandardný solárny systém s 1 zásobníkom s dohrievaním cez kotol.
Obr.4. Štandardný solárny systém s 1 zásobníkom s dohrievaním cez kotol na pevné palivo alebo krb a aktiváciou cirkulačného čerpadla.

Solar, Kolektory, Obr.5. Štandardný solárny systém s 1 zásobníkom ako aj zdvihnutím spätného toku (podpora kúrenia). Solar, Kolektory, Obr.6. Štandardný solárny systém s 2 kolektorovými poliami a 1 zásobníkom.
Obr.5. Štandardný solárny systém s 1 zásobníkom ako aj zdvihnutím spätného toku (podpora kúrenia).
Obr.6. Štandardný solárny systém s 2 kolektorovými poliami a 1 zásobníkom.
Solar, Kolektory, Obr.7. Štandardný solárny systém s 2 kolektorovými poliami, 2 zásobníkmi a s reguláciou výmeny tepla . Solar, Kolektory, Obr.8. Štandardný solárny systém s 2 kolektorovými poliami, 2 zásobníkmi a ventilovou logikou.
Obr.7. Štandardný solárny systém s 2 kolektorovými poliami, 2 zásobníkmi a s reguláciou výmeny tepla .
Obr.8. Štandardný solárny systém s 2 kolektorovými poliami, 2 zásobníkmi a ventilovou logikou.
Solar, Kolektory, Obr.9. Štandardný solárny systém s 2 kolektorovými poliami, 1 zásobníkom a s dohrievaním cez kotol. Solar, Kolektory, Obr.10. Štandardný solárny systém s 1 zásobníkom, dohrievaním cez kotol ako aj zdvihnutím spätného toku (podpora kúrenia).
Obr.9. Štandardný solárny systém s 2 kolektorovými poliami, 1 zásobníkom a s dohrievaním cez kotol.
Obr.10. Štandardný solárny systém s 1 zásobníkom, dohrievaním cez kotol ako aj zdvihnutím spätného toku (podpora kúrenia).
Solar, Kolektory, Obr.11. Štandardný solárny systém s 1 zásobníkom, ventilovou logikou a zdvihnutím spätného toku (podpora kúrenia). Solar, Kolektory, Obr.12. Štandardný solárny systém s 1 zásobníkom, dohrievaním cez kotol, ventilovou logikou a zdvihnutím spätného toku (podpora kúrenia).
Obr.11. Štandardný solárny systém s 1 zásobníkom, ventilovou logikou a zdvihnutím spätného toku (podpora kúrenia).
Obr.12. Štandardný solárny systém s 1 zásobníkom, dohrievaním cez kotol, ventilovou logikou a zdvihnutím spätného toku (podpora kúrenia).
Solar, Kolektory, Obr.13. Kombinovaný solárno- /bazénový systém s 2 zásobníkmi, externým výmenníkom tepla, aktiváciou cirkulačného čerpadla  a ventilovou logikou.
Obr.13. Kombinovaný solárno- /bazénový systém s 2 zásobníkmi, externým výmenníkom tepla, aktiváciou cirkulačného čerpadla a ventilovou logikou.
slnečná energia
2009 Solar24.sk, konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK